Ugunsnoturība

Posted on 02.02.2022 - updated on: 08.12.2022

Ģipsis pats par sevi ir nedegošs materiāls, tāpēc no šī minerāla izgatavotie celtniecības produkti skaitās uguns neizplatoši un atbilst visstingrākajām ugunsnoturības prasībām. Turklāt ģipsis dabiski satur aptuveni 20% kristalizētu ūdeni, kas iztvaiko tikai pie augstām temperatūrām - kamēr ūdens nav pilnībā iztvaikojis, ģipša virsmas temperatūra nepārsniedz 100-140°C.
Unikālās ģipša īpašības tiek plaši izmantotas pasīvo ugunsdrošības aizsardzības risinājumos. 

Lai palielinātu ugunsnoturību konstrukcijām, kur apšūšanai standarta gadījumos izmanto parastās Rigips PRO ģipškartona plāksnes, to vietā jālieto Rigips PRO Fire, Fire+, Fire Hydro vai Fire+ Hydro. Taču nesošo konstrukciju un dažādu inženiertehnisko komunikāciju aizsardzībai Rigips visbiežāk piedāvā speciālās ģipša plāksnes Glasroc F FIRECASE.
Ģipša plāksnes Glasroc F FIRECASE ir īpaši ugunsnoturīgs ģipša materiāls ar inovatīvu sastāvu un stiklašķiedras pastiprinājumu, ražots saskaņā ar EN 15283-1. Uzlabotais sastāvs garantē, ka Glasroc F FIRECASE saglabā savu viengabalainību un noturību bez plaisāšanas pat pēc ilgstošas atklātas uguns iedarbības. Saskaņā ar pieņemtajiem standartiem plāksnēm ir CE atzīme, kurā ar EN 13501-1 noteikta būvmateriālu degšanas klase A1 (nedegošs materiāls).
Pateicoties lielajai izturībai, Glasroc F FIRECASE plāksnes savstarpēji var sastiprināt ar skavām un nav nepieciešams veidot papildus rāmi vai citu nesošo konstrukciju. Glasroc F FIRECASE ir arī īpaši gluda un cieta virsma, kurai viegli veikt nobeiguma apdari.

6.10.00 Metāla konstrukciju aizsardzība pret uguni

Mūsdienu būvniecība nav iedomājama bez metāla konstrukcijām. Tērauds ir elastīgs, triecienizturīgs, ciets, stiprs un samērā vienkārši apstrādājams materiāls. Tomēr, neraugoties uz daudzajām labajām īpašībām, tam ir arī vairāki trūkumi, starp kuriem īpaši jāņem vērā korozija, trauslums zemās temperatūrās un vāja noturība augstās temperatūrās.


Izstrādājot projektus ir jāņem vērā kā pozitīvie, tā negatīvie faktori. Ugunsgrēka gadījumā atklāts tērauds kļūst mīkstāks, samazinot konstrukciju nestspēju, tāpēc ugunsdrošības noteikumi paredz atbilstošu metāla aizsardzības nodrošināšanu.
Rigips® aizsardzībai piedāvā ugunsnoturīgu apšuvumu no Glasroc F FIRECASE ģipša plāksnēm.
Risinājumam ir atbilstības deklarācija un tehniskais apstiprinājums ITB-KOT-2017/0175.

6.40.10 Dzelzsbetona konstrukciju aizsardzība pret uguni

Ja ēku masīvās dzelzsbetona konstrukcijas (kolonnas, sijas, griesti un sienas) neatbilst ugunsdrošības prasībām, tad ugunsgrēka gadījumā samazinās to nestspēja - augstās temperatūrās betons sāk drupt un atsegtā tērauda armatūra kļūst mīksta. Rezultātā konstrukcija arī sliktāk aiztur uguni un liesmas var pārmesties uz citiem ēkas sektoriem.
Rigips aizsardzībai piedāvā ugunsnoturīgu apšuvumu no Glasroc F FIRECASE ģipša plāksnēm.
Šis ugunsnoturības uzlabošanas risinājums ir izstrādāts, pamatojoties un degšanas izmēģinājumiem saskaņā ar EN 13381-3:2004. Tehniskais apstiprinājums ITB AT-15-9389/2014.
Apšuvuma biezumu nosaka atsevišķi katram dzelzsbetona veidam, veicot kontrolurbumus.

6.80.00 Kabeļu kanālu aizsardzība pret uguni

Ugunsdzēsības dienestu statistika joprojām kā vienu no biežākajiem ugunsgrēka cēloņiem uzrāda elektrības īssavienojumus. Neaizsargātie vadi un kabeļi ļauj liesmām ātri izplatīties ievērojamās platībās.
Tāpat, saskaņā ar būvnormatīviem ugunsgrēka gadījumā noteiktu laiku ir jāturpina darboties vairākām būtiskām sistēmām, kas pieslēgtas ārkārtas situāciju elektrotīkliem, piemēram:
• ugunsdrošības trauksmes iekārtām un sprinkleriem;
• avārijas izeju apgaismojumam;
• evakuācijas liftiem;
• speciālajai ugunsdrošības ventilācijai.
Rigips aizsardzībai piedāvā ugunsnoturīgas kārbas no Glasroc F FIRECASE ģipša plāksnēm.
Tehniskais apstiprinājums 00785/16/R/284NZP.

6.40.70 Dzelzsbetona un metāla konstrukciju pastiprinošo oglekļa šķiedras materiālu aizsardzība pret uguni