8 minutes min

Piekaramo griestu montāža

Posted on 02.02.2022 - updated on: 05.12.2022

Rigips īpaši plašajā griestu produktu klāstā ir apvienota augsta kvalitāte, izcils dizains un gatavi uzstādīšanas risinājumi. Atliek izvēlēties konkrētai telpai piemērotākos:
• vienlaidus taisnus griestus bez perforācijas no Rigips 4PRO
• vienlaidus taisnus griestus ar perforāciju no Gyptone BIG vai Rigiton
• vienlaidus izliektus griestus bez perforācijas no Rigips PRO Flex vai Glasroc F
• vienlaidus izliektus griestus ar perforāciju no Gyptone BIG Curve
• moduļveida plākšņu griestus no Casoprano, Gyptone vai Gyprex

Profilu uzstādīšana
Profilu uzstādīšana piekaramajiem griestiem

Rigips plākšņu līmēšana pie melnajiem griestiem nav ieteicama, uzstādīšanai vienmēr jāizveido piekaramo griestu rāmis. Ja paredzēts apšūt gan sienas, gan griestus, tad apšūšana vienmēr jāsāk ar sienām.

 • Darbus jāsāk ar paredzētā griestu augstuma iezīmēšanu, atliekot punktu uz vienas no sienām

Griestu plaknes noteikšanai uz sienām vislabāk izmantot lāzera vai ūdens līmeņrādi. Lietojot parasto spirta jeb ‘‘burbuļa’’ līmeņrādi, var sanākt ievērojamas slīpuma nobīdes.

 • Lāzera līmeņrādis ir jānoregulē tā, lai stars būtu vienā līmenī ar uz sienas atlikto punktu.
 • Uz lāzera norādītās līnijas ar zīmuli jāatliek punkti visos telpas stūros.
 • Atliktos punktus ir jāsavieno ar krāsojošo auklu, iezīmējot uz sienām visu griestu novietojuma perimetru. Piekaramo griestu rāmi visbiežāk veido no vienā vai divos līmeņos krusteniski uzstādītiem Ultrastil CD 60 profiliem, sienu perimetrā izmantojot UD 30 profilu. Griestu augstuma iezīmēšana gan vienlīmeņa, gan divlīmeņu konstrukcijām ir vienāda. Precīzs griestu plaknes novietojums ietekmē telpas gala izskatu. 
 • Vispirms pie sienām pa iezīmētajām līnijām ir jāpiestiprina UD 30 perimetra profili, kas pirms uzstādīšanas jāaplīmē ar Rigips pašlīmējošo amortizācijas lentu. Aplīmējamo profilu virsmām ir jābūt tīrām, sausām un attaukotām. Amortizācijas lenta profila savienojumam ar sienu nodrošina pietiekamu blīvējumu, atsverot sienas nelīdzenumus. 
 • Aplīmētos perimetra profilus ir jāuzstāda tieši virs iezīmētās līnijas.
 • Perimetra profilu piestiprināšanai ir jāizmanto atbilstoši būvkalumi, piemēram, dībeļnaglas. Pirmais un pēdējais būvkalums ir jāpiestiprina ne tālāk par 40 cm no profila galiem (visbiežāk 20 cm attālumā), bet vidējie ar soli līdz vienam metram.
 • Nākamos ir jāuzstāda iekarēs piestiprināmos nesošos CD profilus. To izvietošanai vispirms uz griestiem pie pretējām sienām ir jāatliek atstatuma punktus. Pirmais un pēdējais piekaramais CD profils ir jānovieto ne tālāk par 40 cm no sienas, bet vidējie jāizkārto ar soli līdz vienam metram.
 • Atliktos punktus starp pretējām sienām ir jāsavieno ar krāsojošo auklu, iezīmējot uz griestiem profila novietojumu pilnā garumā

Izvēloties jebkuru no Rigips griestu risinājumiem, profilus ieteicams uzstādīt tā, lai nobeigumā plākšņu garenmalas sakristu ar gaismas virzienu.

 • Tādā pašā veidā uz melnajiem griestiem ir krusteniski jāiezīmē līnijas iekaru izvietojumam. Pirmā un pēdējā iekare ir jānovieto ne tālāk par 40 cm no sienas, bet vidējās jāizkārto ar soli līdz 90 cm. Rezultātā uz griestiem būs izveidots tīklojums, kura krustpunkti apzīmē vietas iekaru piestiprināšanai.

Iekaru piestiprināšanai pie melnajiem griestiem ir jāizmanto parastie būvkalumi attiecīgajām pamatnēm. Betonam obligāti jālieto metāla enkurnaglas. 

 • Iekarēm jāizmanto nesošajos CD profilos ērti ieliekamie enkurveida stiprinājumi ar stiepli vai noniusu. Uzstādot piekaramos griestus ar paaugstinātām ugunsnoturības prasībām, obligāti jālieto enkurveida stiprinājumi ar noniusu, kas ugunsgrēka gadījumā nodrošina lielāku slodzes nestspēju un noturību.

Iekares garums ir jānoregulē pirms CD profila piestiprināšanas, izmantojot lāzera līmeņrādi.  

 • Nesošos CD profilus ir jāpiegriež atbilstoši attālumam starp pretējām sienām un jāpiestiprina pie iekarēm, bet profila galus jāatbalsta uz UD perimetra.
 • Lai samazinātu atgriezumus, ir pieļaujama Rigips Ultrastil CD profilu stiķēšana ar garensavienotājiem. Ieteicams, lai uz vienu profila laidumu būtu ne vairāk par vienu savienojumu. Stiķēt profila laidumu no daudziem īsiem atgriezumiem ir kategoriski aizliegts.
 • Stiķētos CD profilus ir jāizvieto tā, lai blakus esošajiem profiliem savienojumu vietas neatrastos vienā līnijā, bet pamīšus. 
 • Kad nesošie CD profili ir piekarināti, tiem no apakšas krusteniski jāpievieno CD profili plākšņu skrūvēšanai. Pievienošanai jāizmanto Rigips šķērssavienotāji. 
 • Attiecībā uz krustenisko CD profilu garumu un stiķēšanu spēkā ir tādi paši nosacījumi kā uz piekarinātajiem profiliem. Krustenisko CD profilu galus ir jāiesēdina UD perimetrā. 
 • Pirmais un pēdējais krusteniskais CD profils ir jānovieto ne tālāk par 15 cm no sienas, bet vidējie jāizkārto ar soli, kāds norādīts attiecīgajā Rigips risinājumā (visbiežāk 40 cm). 

Ja griestiem nepieciešams uzlabot skaņas vai siltuma izolāciju, uz piekarinātajiem CD profiliem ir jāuzklāj minerālvate, piemēram,
Isover Acoustic. Paaugstinātas ugunsnoturības klases gadījumā vates veidam un biezumam ir jāatbilst risinājumā norādītajiem parametriem. 

 • Pēc visu profilu uzstādīšanas ir jāpārbauda konstrukcijas augstums dažādās vietās. Pārbaudei jāizmanto rotējošo lāzera līmeņrādi ar magnētisko mērķi vai elektronisko rādītāju. Vispirms jāuzstāda un jānoregulē rotējošais lāzera līmeņrādis.
 • Pēc tam pie CD profila apakšas ir jāpieliek magnētiskais mērķis, uz kura jāatzīmē līmeņrāža norādītais augstums. 
 • Magnētisko mērķi ar atzīmēto augstumu jāizmanto visu CD profilu laidumu pārbaudei. Augstuma novirzes jālabo, pieregulējot iekaru garumu.  
 • Nobeigumā ieteicams vēlreiz visu profilu plakni pārbaudīt ar vismaz 2 metrus garu trapeces latu. 

No profilu konstrukcijas nolīmeņošanas ir atkarīgs griestu gala rezultāts. Jebkuras augstuma novirzes būs pamanāmas nobeiguma virsmā. 

Piekaramo griestu špaktelēšana
Piekaramo griestu špaktelēšana
 • Ģipškartona apšuvumam vairākās kārtās, šuves ir jāaizšpaktelē katrai kārtai pēc tās pieskrūvēšanas, piemēram, ar Rigips VARIO. Nākamo plākšņu kārtu drīkst uzstādīt tikai pēc špakteļmasas izžūšanas. Šuvju aizpildīšana ļauj izvairīties no nelielām deformācijām, uzlabo konstrukcijas skaņas izolāciju un ugunsnoturību. Skrūvju galvas ir jāšpaktelē tikai nobeiguma kārtai. Špakteļmasa ir stingri jāiespiež šuvē.
 • Papīra vai stiklašķiedras šuvju lenta ir jāiesēdina svaigi uzklātā, nesacietējušā špakteļmasā un pēc tam virsma jāizlīdzina ar špakteļlāpstiņu.
 • Pēc pirmās kārtas izžūšanas šuve ir vēlreiz jāpārklāj ar šuvju špakteļmasu, pilnībā paslēpjot šuvju lentu un nodrošinot savienojumam pilnvērtīgu noturību. Špakteļmasa ir jāklāj optimāli biezā kārtā. Ja kārta būs par plānu, tā līdz izžūšanai nepaspēs pilnībā sacietēt un šādās vietās šuvju stiprība būs nepietiekoša.
 • Apšuvuma nobeiguma kārtai ar šuvju špakteļmasu ir obligāti jānošpaktelē arī visas skrūvju galvas.
 • Īpaši rūpīgi ir jāapstrādā griestu pievienojums sienām. Vispirms spraugā starp sienu un griestiem ir stingri jāiespiež šuvju špakteļmasa.
 • Pēc tam svaigi uzklātajā špakteļmasā uz griestu apšuvuma malas ir jāuzsēdina papīra vai stiklašķiedras šuvju lenta un virsma jāizlīdzina ar špakteļlāpstiņu.
 • Pēc pirmās kārtas izžūšanas šuve ir vēlreiz jāpārklāj ar šuvju špakteļmasu, paslēpjot šuvju lentu un nodrošinot savienojumam pilnvērtīgu noturību.
 • Griestiem kā lielai, izgaismotai plaknei ir ļoti būtisks estētiskais faktors, tāpēc visbiežāk tiek prasīta vismaz Q3 virsmas kvalitāte - jāpārklāj skrūvju galvas, jāaizpilda šuves vairākās kārtās līdz pilnam aizpildījumam un nobeigumā jānošpaktelē visu plākšņu virsmu plānā kārtā, piemēram, ar smalko nobeiguma špakteli Rigips ProMix Finish vai Weber LR+.
 • Slīpēšanai ar rokām ieteicams 150-200 smilšpapīrs, bet slīpmašīnām - 200-220 smilšpapīrs.
 • Slīdošo savienojumu lentu jāiegriež un jānoplēš tikai pēc visu špaktelēšanas darbu pabeigšanas.
 • Rigips slīdošo savienojumu lenta ir 5 cm plata un izgatavota no vaskota, matēta papīra. Lai pēc lentas liekās daļas noplēšanas uz virsmām nepaliktu netīrumi, speciālā līmes kārta ir uzklāta tikai pusei no lentas platuma - tai daļai, kas būs zem ģipškartona.
 • Virsmu pirms krāsošanas ir jāattīra no putekļiem un jānogruntē, piemēram, ar Weber SAD-54. Krāsošanai jāizmanto akrila vai lateksa krāsas. Q3 virsmas kvalitāte nozīmē, ka plakne ir gluda, viendabīga un pēc krāsošanas tajā nav pamanāmas atšķirības starp plākšņu virsmu un šuvēm.
Piekaramo griestu apšūšana
Piekaramo griestu apšūšana
 • Profilu apšūšanu ar plāksnēm drīkst veikt tikai pilnībā nolīmeņotai konstrukcijai.
 • Ja ģipškartons tiek pievienots cita materiāla konstrukcijai - betonam, mūrim, metālam vai kokam, tad visās pievienojumu vietās materiālu atdalīšanai obligāti jāizmanto Rigips slīdošo savienojumu līmlenta. Lentu uz sienām zem visa UD profilu perimetra ir jāuzlīmē pirms plākšņu uzstādīšanas. Aplīmējamām virsmām jābūt tīrām un sausām.
 • Plāksnes pie rāmja ir jāpieskrūvē šķērsām CD profilu garenvirzienam. Griestu un pārsegumu apšūšanai ieteicams izmantot vismaz 12,5 mm biezas ģipškartona plāksnes.
 • Plākšņu īso malu salaidumus vienmēr ir jābalsta uz CD profiliem. Apšuvums ir jāizvieto tā, lai blakus esošajām plāksnēm savienojumu vietas neatrastos vienā līnijā, bet pamīšus ar vismaz 50 cm nobīdi.
  • Ja apšūšana paredzēta vienā kārtā, tad skrūvju solis ir 15 cm.
  • Ja apšūšana paredzēta vairākās kārtās, tad skrūvju solis ir 40 cm iekšējām kārtām un 15 cm nobeiguma kārtai.
  • Skrūves ir jāizvēlas pēc kopējā apšuvuma biezuma:
   • 12,5 mm un 15 mm - TN 25
   • 20 mm un 25 mm - TN 35
   • virs 25 mm - TN 45
 • Skrūves ir obligāti jāiedziļina plāksnē, cenšoties nesaplēst kartonu. Speciālo plākšņu gadījumos ir jālieto skrūves, kas noteiktas attiecīgajā Rigips risinājumā.

Ievērībai

Grīdas nobeiguma segums
• dekoratīvajam grīdas nobeiguma segumam nevajadzētu būt biezākam par 6 cm
• visus elastīgos grīdas segumus, piemēram, paklāju, korķi, kā arī laminātu un parketu ar peldošo uzstādīšanu, klāj pa tiešo uz Rigidur grīdas paneļiem
• plānu grīdas segumu gadījumā, piemēram PVC vai linolejs, Rigidur paneļus vispirms ieteicams nogruntēt, piemēram, ar Rigips Rikombi Grund, un izlīdzināt virsmu ar šķidru Rigips VARIO špakteles kārtu
• flīzēšanai var izmantot līdz 33x33 cm lielas flīzes, ko klāj uz plānas līmes kārtas saskaņā ar līmes ražotāja vadlīnijām
• parketu, ko līmē pie pamatnes, ir jāieklāj mozaīkā (atšķirībā no parketa, kas sastāv no dēlīšiem)

Izturība pret mēbeļu ritentiņu bojājumiem
• Rigidur paneļi ir pilnībā noturīgi pret mēbeļu ritentiņiem, tikai jāizvēlas atbilstošas nodilumizturības grīdas segums

Apsildāmās grīdas
• obligāti jāizvēlas risinājums, ko apsildāmo grīdu ražotājs ir apliecinājis, kā piemērotu peldošajām grīdām
• vadi un caurules ir jāiestrādā polistirola loksnēs ar spiedes izturību ne mazāku par EPS 200, tas pats attiecas arī uz papildus siltumizolācijas slāņiem
• zem Rigidur paneļiem pirms iestrādes vēlams ieklāt polietilēna plēvi
• apsildāmo grīdu ekspluatācijas temperatūra nedrīkst pārsniegt 500C