Adrese

Saint-Gobain Celtniecības Produkti

Skandu iela 7, Rīga, LV-1067

Cik būtiska ir skaņas nozīme mūsu ikdienas komfortā? Garāmbraucošo auto troksnis, kaimiņa dzīvoklī skaļais televizors, kaitinošs troksnis, ko rada dažādas sadzīves iekārtas, regulāra šņākoņa ūdens caurulēs vai traucējošu sarunu skaņas no blakus istabas. Nereti cilvēks ilgojas pēc klusuma – gandrīz tāda kā mežā vai kaut kur tālos laukos.

Patīkams akustiskais komforts ir tad, ja cilvēks savā dzīves un darba vidē jūtas netraucēts un šī vide savukārt nerada akustisku diskomfortu, kas var traucēt citiem. Šādu komfortu iegūst, izmantojot atbilstošas būvkonstrukcijas, kas ierobežo skaņas izplatību.

Cik būtiska ir skaņas nozīme mūsu ikdienas komfortā? Garāmbraucošo auto troksnis, kaimiņa dzīvoklī skaļais televizors, kaitinošs troksnis, ko rada dažādas sadzīves iekārtas, regulāra šņākoņa ūdens caurulēs vai traucējošu sarunu skaņas no blakus istabas. Nereti cilvēks ilgojas pēc klusuma – gandrīz tāda kā mežā vai kaut kur tālos laukos.

Patīkams akustiskais komforts ir tad, ja cilvēks savā dzīves un darba vidē jūtas netraucēts un šī vide savukārt nerada akustisku diskomfortu, kas var traucēt citiem. Šādu komfortu iegūst, izmantojot atbilstošas būvkonstrukcijas, kas ierobežo skaņas izplatību.

Skaņas izolācijas līmenis atkārībā no starpsienu konstrukcijas

Saint-Gobain ir izveidojis akustikas veiktspējas rīku dBstation.com. dBstation aplikācija izstrādāta, lai sniegtu cilvēkiem izpratni par akustisko komfortu - tā būtību un svarīgumu.

Izmantojot šo rīku, Jūs varat salīdzināt kā izmainās skaņas izolācijas parametri un akustiskais komforts atkārībā no starpsienu risinājuma.

dBstation

Gyproc informatīvais centrs +371 67 32 38 03