Apšūtu sienu montāža

Apšūtu sienu montāža

Apšujot sienas ar ģipškartona plāksnēm, tiek iegūtas izcili gludas, estētiskām prasībām atbilstošas nobeiguma virsmas. Salīdzinājumā ar citiem sienu izlīdzināšanas paņēmieniem apšūšanai ar ģipškartonu ir būtiskas priekšrocības:


• Process pilnībā notiek sausās būves ietvaros - darbus var veikt jebkurā laikā.
• Ātra un vienkārša uzstādīšana - virsmas uzreiz ir gatavas nobeiguma apdarei.
• Optimāla gaisa mitruma nodrošināšana - ģipsis ir dabīgs gaisa mitruma regulētājs.
• Paaugstināta ugunsdrošība - ģipsis ir nedegošs materiāls.
• Ērta inženierkomunikāciju ievietošana.
• Konstrukciju var viegli nosiltināt, ievērojami uzlabojot ēkas energoefektivitāti.
• Gludā virsma atbilst augstākajām estētiskajām prasībām.

Apšūšana ar ģipškartonu, izmantojot ģipša līmi

Apšūšana ar ģipškartonu, izmantojot ģipša līmi
Pamatnes sagatavošana

Aplīmēšanai ir ļoti svarīga sienas pamatnes kvalitāte, tai jānodrošina pienācīga saķere. Pamatnes nedrīkst būt flīzētas, pārklātas ar bieziem eļļas krāsas slāņiem un veciem, drūpošiem apmetumiem. Nelīdzenumi nedrīkst pārsniegt 2 cm. Pamatnes ar vāju adhēziju (piemēram, gluds monolītais betons) ir jānogruntē ar Rikombi KONTAKT, bet pamatnes ar augstu adhēziju (piemēram, gāzbetona bloki) ar Rikombi GRUND. Ja pamatnes pirms aplīmēšanas tiek izlīdzinātas ar slapjajiem būvmaisījumiem, tad līmēšanas darbus var sākt tikai pēc apmetuma vai špakteles pilnīgas izžūšanas. Visām pamatnēm aplīmēšanas brīdī ir jābūt sausām un rūpīgi attīrītām.

Plākšņu sagatavošana

Lai panāktu vienmērīgu apšuvumu bez līmeniskiem plākšņu salaidumiem, sienas augstums nedrīkst pārsniegt ģipškartona plākšņu garumu. Plākšņu biezumam ir jābūt vismaz 12,5 mm, tās nedrīkst būt slapjas vai deformētas, piemēram, pēc uzglabāšanas vertikālā stāvoklī. Pirms līmēšanas ģipškartona plāksnes ir jāpiegriež par 1,5 cm īsākas nekā sienas augstums.

Līmes uzklāšana

Ģipša līmi Rifix ANSETZBINDER ir jāuzklāj tikai uz ģipškartona plāksnēm. Plāksni jānogulda uz grīdas un tās aizmugurē jāuzklāj apmēram 0,3 litru līmes pikas četrās rindās ik pa 30-35 cm. Ja sienas pamatne ir nelīdzena, attiecīgi jāpalielina līmes piku izmērs. Telpas stūros, pie logu un durvju ailām, izlietnēm u.tml. līme ir jāuzklāj nepārtrauktā joslā.

Plākšņu līmēšana

Pēc līmes piku uzklāšanas plāksni uzreiz ir jāpieliek pie sienas. Lai iegūtu pareizu un līdzenu novietojumu, jāveic korekcijas jāveic kā stateniskā, tā līmeniskā virzienā, viegli uzsitot ar gumijas āmuru pa apšuvumam pieliktu trapeces latu. Apšuvuma līdzenumu ir rūpīgi jāpārbauda pēc katras plāksnes pielīmēšanas.

Šuvju špaktelēšana

Pēc līmes nožūšanas visas plākšņu šuves ir obligāti jāaizpilda ar šuvju špakteļmasu, piemēram, Rigips VARIO, un jāpastiprina ar Rigips papīra vai stiklašķiedras šuvju lentu.

Visas vadu un cauruļu inženierkomunikācijas ir jāierīko pirms plākšņu līmēšanas, bet elektroinstalāciju kārbas jāuzstāda pēc plākšņu pielīmēšanas (kārbu ārējām malām ir jāsakrīt ar apšuvuma virsmu).

Apšūšana ar ģipškartonu, izmantojot CD profilus

Apšūšana ar ģipškartonu, izmantojot CD profilus
Uzstādīšanas vietas iezīmēšana un UD profilu perimetra montāža

Rāmja novietojumu vispirms ar krāsojošu auklu, mērlentu vai lāzeru ir jāatzīmē uz grīdas. Pēc tam līniju jāpārnes uz sienām un griestiem. Līnija ir paredzēta UD 30 vadulu piestiprināšanai.
Lai nodrošinātu nepieciešamo skaņas izolāciju, metāla profilu karkasam ir jābūt atdalītam no grīdas, griestiem un pamata sienām, tāpēc visas perimetra vadulas pirms uzstādīšanas ir jāaplīmē ar Rigips pašlīmējošo amortizācijas lentu. Aplīmējamo profilu virsmām ir jābūt tīrām, sausām un attaukotām.
Aplīmētās vadulas ir jāpiestiprina pie grīdas, griestiem un sienām ar atbilstošiem būvkalumiem, piemēram, dībeļnaglām. Pirmais un pēdējais būvkalums ir jāpiestiprina ne tālāk par 40 cm no vadulas galiem, bet vidējie ar soli līdz vienam metram.

Statenisko CD profilu montāža

CD 60 profilus pieskrūvēšanai vispirms pie pamatsienas ar atbilstošu būvkalumu ir jāpiestiprina U-veida vai elastīgās skavas, solis līdz 60 cm līmeniski un līdz 120 cm stateniski.
Pirms uzstādīšanas CD profilus ir jāpiegriež par 1 cm īsākus nekā griestu augstums.
CD profilu pie skavas ir jāpieskrūvē ar divām Rigips metāla montāžas skrūvēm ø3,9x11 mm no katras puses. Lai izvirzītie skavas gali netraucētu plākšņu uzstādīšanai, tos jānoloka uz sāniem.

Plākšņu montāža

Pirms ģipškartona pieskrūvēšanas ar trapeces latas palīdzību ir jāpārliecinās, ka nesošā profilu konstrukcija veido līdzenu virsmu.
Apšuvumu jāveido no 120 cm platām plāksnēm, uzstādot stateniski. Plāksnes ir jāpieskrūvē tikai pie CD profiliem, pie perimetra vadulām plāksnes skrūvēt nevajag.
Lai novērstu ģipškartona plaisāšanas risku, ko rada vibrācija un horizontālo pamatņu izliekšanās, plākšņu apšuvumu malas nedrīkst saskarties ar grīdu un griestiem - salaidumu vietās jāatstāj apmēram 1 cm plata sprauga. Parocīgākais veids ir izmantot starplikas no
12,5 mm biezā ģipškartona.

Šuvju špaktelēšana

Visas plākšņu šuves ir obligāti jāaizpilda ar šuvju špakteļmasu, piemēram, Rigips VARIO, un jāpastiprina ar Rigips papīra vai stiklašķiedras šuvju lentu.

Lai uzlabotu skaņas izolāciju, CD profilu piestiprināšanai ieteicams lietot U-veida skavas ar pretvibrācijas starpliku.

Ja nepieciešams paaugstināt gan skaņas, gan siltuma izolāciju, pirms CD profilu uzstādīšanas konstrukcijā ir jāieklāj Isover vates loksnes. Loksnes nedrīkst būt biezākas par attālumu no pamatsienas līdz ģipškartonam. Vates uzstādīšana ir ļoti ērta, jo loksnes tikai jāuzsprauž uz U-veida skavām.
Visos gadījumos, kad šādā veidā no telpas puses tiek siltināta ārsiena vai arī pastāv mitruma kondensāta veidošanās risks, starp profiliem un ģipškartona apšuvumu ir obligāti jāuzstāda tvaika izolācija. To jāklāj pāri profilu konstrukcijai pēc skavu galu nolocīšanas.
(Latvijas klimatiskajos apstākļos bez siltumtehniķa aprēķiniem biezākais pieļaujamais minerālvates siltinājums ārsienai no telpas puses ir 5 cm.)